Πίνακες 1930 - 2020

Οι ημερομηνίες στους Πίνακες είναι βασισμένες στον χρόνο Greenwich(GMT). Αφού βρείτε τον χρόνο που αντιτροιχεί σε άλλες χώρες και χρονικές ζώνες πρέπει να τον μετατρέψετε σε GMT και ακολούθως να κοιτάξετε στους παρακάτω πίνακες:

 

Table from March 1930 - to March 1936

Table from March 1936 - to March 1942

Table from March 1942 - to March 1948

Table from March 1948 - to March 1954

Table from March 1954 - to March 1960

Table from March 1960 - to March 1966

Table from March 1966 - to March 1972

Table from March 1972 - to March 1978

Table from March 1978 - to March 1984

Table from March 1984 - to March 1990

Table from March 1990 - to March 1996

Table from March 1996 - to March 2002

Table from March 2002 - to March 2008

Table from March 2008 - to March 2014

Table from March 2014 - to March 2020

 

Για έναν πιο εύκολο υπολογισμό του Νέου σας Ζωδίου παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την εφαρμογή "Βρείτε το αληθινό σας Ζώδιο"